Factory Apparel Direct เย็บปักถักร้อยด้วยมือตัวเองAbout Us

การเย็บปักถักร้อยด้วยมือ เป็นหนึ่งในศิลปะที่กำลังจะหายไปจากโลกนี้ factoryappareldirect.com มีความตั้งใจอยากจะแชร์วิธีการและความน่าหลงใหลในการปักเย็บชุนด้นผ้าด้วยมือของตัวเอง นอกจากจะเป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว ยังมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันในทุกทุกวัน และใช้เป็นช่องทางในการหาเงินได้ด้วย โดยเราหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากบทความแฟชั่นของเราไป ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ admin@factoryappareldirect.com


การเย็บผ้าเบื้องต้น (1) วิธีการด้นตะลุย (1) วิธีปักผ้า (1) วิธีสอยผ้าซ่อนด้าย (1) วิธีเย็บกระดุม (1) วิธีเย็บขากางเกง (1) วิธีเย็บผ้าด้วยมือ (1) วิธีเย็บผ้าม่านคอกระเช้า (1) วิธีเย็บเสื้อใส่เองด้วยมือ (1) อุปกรณ์เย็บผ้า (1)