วิธีการด้นตะลุยการเย็บผ้าขั้นพื้นฐาน

วิธีการด้นตะลุย เป็นหนึ่งในวิธีการเย็บผ้าขั้นพื้นฐานของการเย็บผ้าสองชิ้นให้ติดกัน โดยเป็นการใช้เข็มร้อยด้ายแล้วแทงขึ้นลงที่มีลักษณะคล้ายกับการเนาแต่มีความถี่มากกว่าเพื่อเป็นการเย็บเพื่อทำจีบรูดหรือทำการดันเพื่อต้องการตกแต่ง

อุปกรณ์ที่ใช้และขั้นตอนวิธีการด้นตะลุย

สำหรับวิธีการด้นตะลุยหนึ่งในการเย็บผ้าขั้นพื้นฐานที่มีการใช้งานบ่อย โดยมีอุปกรณ์ในการใช้งานคือเข็มกับด้ายให้ตรงกับสีผ้า โดยมีขั้นตอนการเย็บดังนี้

  • เริ่มต้นของการจัดความเรียบร้อยของผ้าให้เสมอกัน จากนั้นให้ทำด้ายสีเดียวกับผ้าในการเย็บครั้งนี้ โดยเป็นการแทงล่างขึ้นบนแล้วดึงให้ตึง
  • การแทงเข็มลงไปทาด้านล่างเมื่อแทงขึ้่นกลับมาทางด้านบนให้ทำการกะระยะห่างให้เสมอกันของฝีเข็มไม่ควรเกิน 0.3 มม. เพื่อความสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  • ให้เย็บอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งจบหรือสุดผ้าตามที่ต้องการ

การด้นตะลุย

ประโยชน์วิธีการด้นตะลุยที่ควรรู้

การเลือกใช้วิธีการด้นตะลุยในการเย็บผ้าที่นำมาใช้ในการเย็บผ้าให้เกิดประโยชน์หลายอย่างเช่น

  • การใช้ด้นเพื่อเป็นการเย็บเกล็ดเสื้อ
  • การใช้เพื่อเป็นการเย็บจีบรูด
  • การใช้เพื่อเป็นการชุนผ้า
  • การใช้เพื่อเป็นการยึดผ้าหลาย ๆ ชิ้นรวมกัน
  • การใช้เพื่อเป็นการปะผ้า
  • การใช้เพื่อเป็นการเย็บตะเข็บที่ต้องการภายในเวลาอันรวดเร็ว

สำหรับประโยชน์การใช้วิธีการเย็บผ้าแบบด้นตะลุยเป็นวิธีการเย็บผ้าที่มีพื้นฐานของการเย็บที่ทุกคนควรทราบเพื่อนำมาใช้ในงานเย็บผ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังช่วยให้การเย็บผ้าหรือเย็บตะเข็บมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นในทุกการใช้งาน

สำหรับการเลือกใช้วิธีการด้นตะลุยที่จะช่วยให้การเย็บผ้ามีความง่ายมากขึ้น เพราะการเย็บด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทำให้การเย็บผ้าขั้นพื้นฐานด้นตะลุยมีส่วนช่วยให้การเย้บผ้าใช้งานได้หลายรูปแบบ ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับการเนาแต่ว่าการเนาจะใช้ด้ายเส้นเดียวและไม่เน้นความแน่นเพียงแค่ต้องการให้ผ้ายึดติดกันเท่านั้น เพราะต้องรื้ออกในตอนท้ายอยู่แล้ว แต่ว่าการใช้ด้นตะลุยจะมีฝีเข้มที่ถี่มากกว่าทำให้การเย็บผ้าต้องเน้นความปราณีตของระยะห่างเน้นความสวยงามเป็นหลัก ทำให้การเย็บผ้าด้วยวิธีนี้จะเน้นการเว้นช่องว่างให้ถี่กว่าเพื่อความแข็งแรงของการใช้ประโยชน์ รวมถึงการเย็บด้นถอยหลังที่มีความคล้ายแต่ว่าแข็งแรงมากกว่า

วิธีการด้นตะลุยการเย็บผ้าขั้นพื้นฐาน